Obavijest o provođenju tretmana sustavne deratizacije

OBJAVLJENO 20.11.2020.  |  AUTOR: Općina Cestica
Obavijest o provođenju tretmana sustavne deratizacije

PREDMET: 

Poštovani,

obavještavamo Vas da će Sanitacija d.o.o. Koprivnica provoditi mjere sustvne deratizacije od 23.11. do 30.11.2020. godine na prostoru Općine Cestica, u slijedećim naseljima:

  • naselja Križanče, Malo Gradišće, Selci, Jarki, Natkrižovljan, Falinić Breg i Dubrava Breg, G. Vratno, Cestica, Radovec, Križovljan Radovečki, Babinec, Kolarovec, Brezje Dravsko, Lovrečan, Lovrečan Breg, Dubrava Križovljanska, Križovljan Grad, Radovec Polje, Virje Otok, Virje Križovljansko, Lovrečan Otok, Brezje Otok i Vratno Otok.

Ukoliko do početka tretmana sustavne deratizacije bude kišnih dana, za njihov broj se pomiće početak deratizacije. Postava mamaka je isključiva od strane djelatnika Sanitacije d.o.o.

Koprivnica, uz vođenje evidencije deratizacije. Deratizacija će se vršiti antikoagulantnim preparatom na bazi bromadiolona za koji je antidot vitamin K 1.

S poštovanjem,

Sanitacija d.o.o. Koprivnica
dir. Branko Martinušić

 

---

OBAVIJEST O TROVANJU ŠTAKORA

Djelatnici tvrtke Sanitacije d.o.o., Koprivnica provest će uništavanje štakora na području OPĆINE CESTICA

Trovanje štakora provest će se izlaganjem zatrovanih meka djelatne tvari BROMADIOLON, za koji je antidot vitamin K-1, na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štakori (podrum, dvorište i eventualno tavan) .

Ako štakori pojedu sve izložene otrovne meke, molimo Vas da odmah nazovete Sanitaciju d.o.o. Koprivnica, na telefon 048/622-670 radnim danom od 8-15 sati.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štakora, a uz to izbjegle eventualne nezgode, stanovnici se obvezno trebaju pridržavati slijedećih naputaka :

  1. Surađivati s ekipama koje provode suzbijanje štakora, tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti otrovne meke
  2. Odstraniti iz podruma i dvorišta smeće a osobito otpatke hrane
  3. Za čitavo vrijeme trajanje deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za štakore
  4. Skloniti sve životinje i kućne ljubimce na sigurna mjesta gdje ne mogu doći do otrovnih meka
  5. Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce !
  6. U slučaju gutanja otrova, odmah se javiti najbližoj zdravstvenoj ustanovi !
  7. Pozivaju se građani da se u cijelosti gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

Izlaganje otrova za štakore obavit će se dana : Od 23.11. do 30.11.2020. godine od 8 - 16 sati

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.