Obavijest o provedbi larvicidne i adulticidne dezinsekcije komaraca na području Općine Cestica

OBJAVLJENO 17.8.2020.  |  AUTOR: Općina Cestica
Obavijest o provedbi larvicidne i adulticidne dezinsekcije komaraca na području Općine Cestica

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije provoditi će mjere larvicidne i adulticidne dezinsekcije komaraca na području Općine Cestica dana 19.08.2020.

Larvicidni tretman će obuhvatiti sljedeće lokacije: vode stajaćice kod Otok Virja kod graničnog prijelaza, “Feferonske grabe”, vode stajaćice kod Brezja Dravskog i vode stajaćice nasuprot ribičke kuće.

Adulticidni tretman će obuhvatiti sljedeća naselja uz glavnu cestu prema Sloveniji i naselja uz rijeku Dravu: Gornje Vratno, Križovljan Radovečki, Radovec, Cestica, Babinec, Brezje Dravsko, Veliki Lovrečan, Dubrava Križovljanska, Lovrečan Otok, Križovljangrad, Otok Virje i Vratno Otok. Adulticidni tretman provesti će se u jutarnjim satima od 3:30 do 5:30, a larvicidni tretman će se obaviti u toku jutra.

Dezinsekcija će se provoditi prema „Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Cestica u 2020.g.“, te sukladno Provedbenom planu provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine Cestica i prema Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07, 76/12).

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.