Prihvaćen Proračun Općina Cestica za 2020. godinu

OBJAVLJENO 16.11.2019.  |  AUTOR: Općina Cestica
Prihvaćen Proračun Općina Cestica za 2020. godinu

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Cestica danas su na 15. sjednici većinom glasova prihvatili predloženi Proračun za 2020. godinu u iznosu od 25.311.500,00 kuna.

Na prihodovnoj strani proračuna najveći se prihodi očekuju od poreza i prireza na dohodak sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Od većih investicijskih projekata planiran je završetak izgradnje Kulturnog centra, projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“, komunalno opremanje infrastrukture poticajne stanogradnje (POS) te nastavak projekta Kamp Cestica. Budući da je Općina uvijek bila potpora mladim obiteljima i dalje će ih pratiti i pomagati sufinanciranjem od rođenja do starije životne dobi.

Obrazlažući prijedlog Proračuna načelnik Mirko Korotaj je istaknuo kako se uvijek nastoji pridonijeti racionalnom upravljanju sredstvima, njihovoj pravednoj raspodjeli te kvaliteti i transparentnosti informacija.

-Cilj nam je u 2020. godini očuvati postojeću financijsku stabilnost i izvršenje svih planiranih investicija. Trenutne ekonomske prilike uvjetuju kako visinu proračuna, tako i mogućnosti financiranja, ali usprkos tome i u 2020. godini zadržava se postojeći standard financiranja javnih potreba (sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću, nabave udžbenika i prijevoza učenika, troškovi stanovanja i ogrjeva, naknade roditeljima za novorođenčad, jednokratne novčane pomoći studentima i  umirovljenicima).  Bitna su ulaganja u društvenu i gospodarsku infrastrukturu kao nužan preduvjet razvoja, stoga ćemo i u narednom razdoblju veliku brigu posvetiti poboljšanju i izgradnji komunalne infrastrukture. Mjere u poduzetništvu, poljoprivredi i turizmu nastavak su prošlogodišnjih projekata koje su prepoznali poduzetnici u našoj općini te su iskazali veliki interes. Zato i nastavljamo s mjerama u sljedećoj godini kako bi omogućili razvoj gospodarstva, poljoprivrede i turizma u standardnim djelatnostima i u skladu s ubrzanim razvojem Općine – istaknuo je načelnik Korotaj dodavši kako se unatoč ulaganjima u infrastrukturu, briga se posvećuje i civilnom sektoru, koji obuhvaća sve udruge na području općine: sportske, vatrogastvo, kulturne i humanitarne s posebnim naglaskom na umirovljenike i mlade.

Također, uz Proračun vijećnici su donijeli sve programe koji su integralni dio Proračuna, a usvojene su i nove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Cestica za razdoblje od 2020. do 2023. godine, kao i Plana djelovanja Općine Cestica u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.