Većinom glasova prihvaćen Proračun Općine Cestica za 2023.godinu u iznosu od 6.923.320,00 eura

OBJAVLJENO 1.12.2022.  |  AUTOR: Općina Cestica

Na 10. sjednici Općinskog  vijeća Općine Cestica održanoj u srijedu, 30. studenog  2022. godine, općinski vijećnici većinom glasova prihvatili su prijedlog Proračuna Općine Cestica za 2023. godinu kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu, a koji iznosi 6.923.320,00 eura.

Najviše sredstava je osigurano za projekte:

  1. dogradnja i nadogradnja dječjeg vrtića u iznosu od 1.250.000,00 eura
  2. rekonstrukcija društvenog doma Gornje Vratno u iznosu od 707.500,00 eura
  3. izgradnja društvenih prostorija Jarki u iznosu od 67.000,00 eura
  4. projekta ''BEYOND – umrežavanje gradova'' u iznosu od 150.000,00 eura
  5. kamp Križovljangrad u iznosu od 100.000,00 eura
  6. uređenje parka Križovljangrad II. faza u iznosu od 133.000,00 eura
  7. promocija zdravlja i prevencija bolesti ''Jer srce prepoznaje najbolje'' u iznosu od 40.000,00 eura

Kroz Proračun se vidi da Općina vodi računa o mladim obiteljima pa je tako sufinanciranje smještaja djece u vrtićima osigurano sa 230.000,00 eura, pomoćnici u nastavi za produženi boravak djece u školi je osigurano sa 45.000,00 eura, nabavka radnih bilježnica, atlasa i mapa osigurano sa 27.000,00 eura, a za stipendije je osigurano 53.000,00 eura.  

Općina vodi računa o udrugama, one su važan čimbenik u zajednici, ali i za socijalno potrebite, osigurana je isplata "Božićnica" za naše umirovljenike koji primaju mirovine niže od 2.500,00 kuna, a možemo najaviti i tradicionalnu podjelu poklona povodom Sv. Nikole za djecu kao i prethodnih godina.

Na kraju se može zaključiti da je Proračun za 2023. godinu gospodarski, razvojan i socijalno osjetljiv.

Načelnik Mirko Korotaj zahvaljuje vijećnicima na prihvaćanju Proračuna te naglašava  - iako je ova godina za općinske financije bila izazovna, mi nismo stali sa naporom i radovima, smatram da je za 2023. godinu vijećnicima predstavljen realan Proračun i želim da se svi još više uključe u razvoj zajednice. Finalizirali smo mnoge projekte, planirane investicije, dok je još mnogo projekata ispred nas.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.