Saborski zastupnik Predrag Štromar u posjetu Općini Cestica

OBJAVLJENO 30.7.2021.  |  AUTOR: Općina Cestica

Saborski zastupnik Predrag Štromar posjetio je  29. srpnja 2021. godine Općinu Cestica. Sastanak sa čelništvom općine bio je na temu kapitalnih projekata za područje općine Cestica i interesa za njezine mještane.

Raspravljalo se o mogućnosti da se u Prostorni plan Varaždinske županije kao i u plan izgradnje prometnica u Ministarstvu prometa i Hrvatskih cesta uvrsti brza Podravska cesta (relacija Sračinec, Petrijanec, Cestica). Tim projektom osigurala bi se sigurnost

prometa kroz naselja jer bi teretni promet kao i osobna vozila bila usmjerena na trasu brze Podravske ceste. Pošto Općina Cestica ima niz projekata za kandidiranje na EU fondove, kao i u Nacionalni plan oporavka raspravljalo se koji projekti bi mogli ući

u program za buduće razdoblje. Spomenuta je dogradnja dječjeg vrtića koja bi se mogla kandidirati na mjeru 7.4.1. i time bi se stvorili uvjeti da sva djeca mogu biti smještena u dječji vrtić. Na području turizma istaknuti je Kamp Cestica koji ima uvjete da uđe u projekte koji će se financirati iz Nacionalnog plana oporavka. Gosp. Predrag Štromar izjavio je da će se maksimalno zalagati da ti projekti uđu u navedene programe i da će pomoći Općini Cestica kao što je i do sada činio. Nakon održanog sastanka čelništvo Općine i saborski zastupnik obišli su lokaciju budućeg Kampa Cestica.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.