Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Cestica za 2024. godinu

4.7.2024. Objavljeno u 13:36 sati - 2.8.2024. AKTIVAN DOKUMENT
Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Cestica za 2024. godinu

Pozivaju se građani i pravne osobe da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Cestica.

Javna priznanja Općine su:

  1. 1. Nagrada za životno djelo Općine Cestica
  2. 2. Nagrada Općine Cestica
  3. 3. Plaketa Općine Cestica
  4. 4. Grb Općine Cestica
  5. 5. Povelja počasnog građanina Općine Cestica

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti pismeno obrazloženi. Rok za predlaganje kandidata za javno priznanje je do 02.08.2024. godine. Prijedlozi se dostavljaju načelniku Općine Cestica, Dravska 1a, 42208 Cestica, u pismenom obliku, s podacima o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za pojedino javno priznanje te obrazloženjem zasluga.

Uz prijedlog se prilaže i dokumentacija kojom predlagatelj obrazlaže svoj prijedlog. Prijedlozi moraju sadržavati i vrstu javnog priznanja te moraju biti potpisani od predlagatelja i ovjereni pečatom (ukoliko ga ima). Prijedlozi koji neće biti podneseni u skladu s uvjetima iz ovog javnog poziva neće se uzeti u razmatranje.

Detaljnije u Javnom pozivu.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.