Prethodna analiza tržišta u predmetu nabave „ Opskrba električnom energijom na području općine Cestica“

6.11.2017. Objavljeno u 13:57 sati - 13.12.2017. NEAKTIVAN DOKUMENT

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi  (NN 120/16), naručitelj Općina Cestica prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetom nabave.

Općina Cestica traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave, te izradi dokumentacije za javnu nabavu, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja, te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu opskrbe električnom energijom na području općine Cestica, naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitetni odabir gospodarskog subjekta, kriterij za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno sa 13. studenim 2017. godine do 14,00 sati.

Sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom dokumentacijom za javno nadmetanje uputite na email adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Nakon provedenog savjetovanja, Općina Cestica će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama  i prijedlozima, te ga objaviti na internetskim stranicama prije objave u EOJN.

1. Dokumentacija o nabavi
2. Troškovnik


Načelnik:
Mirko Korotaj v.r.

Povezani dokumenti

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.