Obavijest o produženju roka za predaju zahtjeva (POS) za kupnju kuća u nizu

29.12.2017. Objavljeno u 10:20 sati

Na temelju članka 23. st. 6. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15) i čl. 3. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju kuća u nizu iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 63/17) objavljen je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju kuća u nizu iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području općine Cestica radi utvrđivanja Liste reda prvenstva.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju kuća u nizu iz Programa POS-a na području Općine Cestica, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15, u daljnjem tekstu: Zakon). Odlukom o uključivanju Općine Cestica u Program društveno poticane stanogradnje za izgradnju kuća u nizu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 63/17) Općinsko vijeće Općine Cestica pokreće provedbeni program izgradnje kuća u nizu na području općine Cestica koja je predviđena na čkbr. 1334/3, 1333 k.o. Radovec.

Zahtjev za kupnju kuće u nizu, s traženom dokumentacijom, predaje se poštom, u zatvorenoj omotnici ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica do zaključno 15. siječnja 2018. godine na adresu:
OPĆINA CESTICA, DRAVSKA 1A, 42208 CESTICA
“Program društveno poticane stanogradnje (POS)na području općine Cestica radi utvrđivanja Liste reda prvenstva “
uz naznaku pošiljatelja (ime, prezime i adresa).

Sve ostale odredbe javnog poziva ostaju nepromijenjene, obrazac zahtjeva s prilozima objavljen je na stranicama www.cestica.hr.

Načelnik:
Mirko Korotaj, v.r.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.