Obavijest javnosti o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

23.7.2021. Objavljeno u 10:46 sati - 23.8.2021. NEAKTIVAN DOKUMENT
Obavijest javnosti o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Cestica pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 10/04., 29/05., 23/06., 31/06., 05/07., 29/07. i 1/13.).

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita od strane javnopravnih tijela relevantnih za postupak, odnosno od 23.07.2021. do 23.08.2021.

U prilogu:

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cestica

  1. Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cestica
  2. Preslika Nacrta Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cestica 
  3. Grafički prilog – važeći PPUO, može se preuzeti na mrežnim stranici Općine – link: http://cestica.hr/dokumenti/prostorni-planovi/65-prostorni-plan-uredenja-opcine-cestic

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.