Raspored dodijeljene pomoći po Odluci Vlade Republike Hrvatske    

2.1.2024. Objavljeno u 12:27 sati

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih  nepogoda

KLASA: 920-03/23-01/2
URBROJ: 2186-01-22-53
Varaždin, 27. prosinca 2023.
GRADOVI/OPĆINE
n/p. Gradonačelnika /Načelnika

Predmet: Raspored dodijeljene pomoći po Odluci Vlade Republike Hrvatske            

Poštovani,

            Sukladno Naputku Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda molim da postupite prema Odluci Vlade te dodijeljena sredstva odmah i bez odgode rasporedite oštećenicima prema priloženim tablicama.       

            Izviješća o upotrebi dostavljenih sredstava i izvršenju Odluke molim što hitnije dostaviti Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda radi izrade  zbirnog Izviješća prema Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

 

S poštovanjem,

Predsjednica Povjerenstva Jasna Vresk

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.